F.T.B.W.
by fuzuki-2009
Short Trip To Saitama 4
b0167670_2214818.jpg
b0167670_22141699.jpg
b0167670_22142765.jpg
b0167670_22143945.jpg
b0167670_22144714.jpg
b0167670_22145873.jpg
b0167670_2215997.jpg

Rollei Rolleiflex 2.8F - johnson town, iruma, saitama, japan

Additional Remark
[PR]
# by fuzuki-2009 | 2017-06-03 22:20 | Rollei | Comments(2)
Short Trip To Saitama 3
b0167670_2322682.jpg

Nikon FM3A - hannou, saitama, japan

Additional Remark
[PR]
# by fuzuki-2009 | 2017-05-20 23:04 | Nikon | Comments(2)
Short Trip To Saitama 2
b0167670_11481489.jpg
b0167670_1148231.jpg
b0167670_11483369.jpg
b0167670_11484261.jpg
b0167670_114854100.jpg
b0167670_1149280.jpg
b0167670_1149971.jpg
b0167670_11492012.jpg

Nikon FM3A - hannou, saitama, japan

Additional Remark
[PR]
# by fuzuki-2009 | 2017-05-13 11:53 | Nikon | Comments(4)
Short Trip To Saitama
b0167670_14373132.jpg
b0167670_14374179.jpg
b0167670_14375257.jpg
b0167670_143881.jpg
b0167670_14381724.jpg
b0167670_14382433.jpg
b0167670_14383662.jpg
b0167670_14384930.jpg
b0167670_143951.jpg

Nikon FM3A - johnson town, iruma, saitama, japan

Additional Remark
[PR]
# by fuzuki-2009 | 2017-05-06 14:50 | Nikon | Comments(2)
Trial In Hayama
b0167670_2335766.jpg
b0167670_234536.jpg
b0167670_2341492.jpg

Nikon FM3A - hayama, japan

Additional Remark
[PR]
# by fuzuki-2009 | 2017-04-08 23:11 | Nikon | Comments(2)